Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2017. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017.06.13 - 13:40 438 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2017.06.13 - 13:41 335 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2017.06.13 - 13:41 342 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2017.06.13 - 13:42 381 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2017.06.13 - 13:42 345 razy [ pobierz ]
docx Wykaz robót budowlanych 2017.06.13 - 13:42 348 razy [ pobierz ]
docx Zobowiązanie innego podmiotu 2017.06.13 - 13:43 355 razy [ pobierz ]
docx Pełnomocnictwo 2017.06.13 - 13:43 339 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2017.06.13 - 13:43 365 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót przebudowy oczyszczalni ścieków 2017.06.13 - 13:49 411 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót dla budowy sieci wodociągowej 2017.06.13 - 14:00 421 razy [ pobierz ]
zip Program Funkcjonalno- użytkowy, projekt geologiczny i przedmiar robót rozbudowy ujęcia wody w Jaworze Soleckim 2017.06.13 - 15:07 386 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści SIWZ 2017.06.21 - 11:53 361 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2017.06.21 - 11:54 338 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 304 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 319 razy [ pobierz ]
doc Sprostowanie SIWZ 2017.06.27 - 09:20 265 razy [ pobierz ]
pdf Informacja z sesji otwarcia ofert 2017.06.29 - 12:59 323 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu 2017.07.05 - 13:03 357 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2017.06.13

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2017.06.21 - 11:57

wyświetlono: 1294 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2017.06.13 - 13:52 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: