Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2015. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno
Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Ogłoszenie o zamówieniu 2015.04.29 - 15:13 420 razy [ pobierz ]
doc SIWZ 2015.04.29 - 15:14 505 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2015.04.29 - 15:14 389 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2015.04.29 - 15:15 386 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2015.04.29 - 15:15 388 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2015.04.29 - 15:15 391 razy [ pobierz ]
doc Wykaz usług 2015.04.29 - 15:16 393 razy [ pobierz ]
doc Wykaz narzędzi, wyposażenia zakadu 2015.04.29 - 15:19 400 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2015.04.29 - 15:19 411 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno 2015.04.29 - 15:26 396 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 2015.04.29 - 15:27 395 razy [ pobierz ]
pdf Informacja o wyborze oferty 2015.06.01 - 15:13 409 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2015.04.29

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2015.04.29 - 15:11

wyświetlono: 1397 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: