Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.8.2014. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie
Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Ogłoszenie o zamówieniu 2014.08.29 - 14:05 442 razy [ pobierz ]
doc SIWZ II 2014.08.29 - 14:06 576 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2014.08.29 - 14:07 493 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2014.08.29 - 14:07 465 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2014.08.29 - 14:07 454 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2014.08.29 - 14:07 460 razy [ pobierz ]
doc wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 2014.08.29 - 14:08 459 razy [ pobierz ]
doc wykaz wykonanych usług 2014.08.29 - 14:08 460 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2014.08.29 - 14:54 475 razy [ pobierz ]
pdf Szkic przebiegu trasy wodociągu 2014.09.02 - 12:52 449 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014.10.02 - 07:28 489 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2014.08.29

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2014.08.29 - 14:04

wyświetlono: 1427 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: