Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Budowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Siennie - etap IV.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2014. Nazwa zadania: Budowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Siennie - etap IV. 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Ogłoszenie o zamówieniu 2014.04.09 - 14:06 462 razy [ pobierz ]
doc SIWZ 2014.04.09 - 14:08 608 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2014.04.09 - 14:09 543 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2014.04.09 - 14:09 528 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2014.04.09 - 14:09 541 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2014.04.09 - 14:10 531 razy [ pobierz ]
doc wykaz robót budowlanych 2014.04.09 - 14:16 560 razy [ pobierz ]
doc wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 2014.04.09 - 14:16 553 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2014.04.09 - 14:17 573 razy [ pobierz ]
doc Pełnomocnictwo 2014.04.09 - 14:17 529 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2014.04.09 - 14:18 656 razy [ pobierz ]
PDF Projekt budowlany 2014.04.09 - 14:20 563 razy [ pobierz ]
pdf SST Wykonania i odbioru robót 2014.04.09 - 14:22 752 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014.05.16 - 14:51 711 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2014.04.09

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2014.04.09 - 14:04

wyświetlono: 1573 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: