Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2019. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno.

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019.04.18 - 14:05 233 razy [ pobierz ]
docx Formularz ofertowy 2019.04.18 - 14:05 196 razy [ pobierz ]
docx Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2019.04.18 - 14:06 169 razy [ pobierz ]
docx Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2019.04.18 - 14:06 175 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2019.04.18 - 14:06 183 razy [ pobierz ]
doc wykaz usług 2019.04.18 - 14:07 182 razy [ pobierz ]
doc wykaz narzędzi 2019.04.18 - 14:07 186 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2019.04.18 - 14:07 180 razy [ pobierz ]
pdf UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno 2019.04.18 - 14:08 195 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno 2019.04.18 - 14:09 189 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019.04.18 - 14:10 175 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści zapytania 2019.04.26 - 10:36 196 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2019.04.26 - 10:36 213 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianach 2019.04.26 - 10:37 195 razy [ pobierz ]
doc Wyjaśnienie treści SIWZ 1 2019.04.26 - 15:04 193 razy [ pobierz ]
pdf Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - załącznik 1 2019.04.26 - 15:05 185 razy [ pobierz ]
doc Informacja z sesji otwarcia ofert 2019.04.30 - 13:38 237 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019.06.12 - 14:51 202 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2019.04.18

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2019.04.26 - 13:20

wyświetlono: 823 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2019.04.18 - 14:05 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: