Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - ogłoszono 12.03.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie -  ogłoszono 12.03.2018 r.

 

Treść ogłoszenia na BZP

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018.03.12 - 14:40 276 razy [ pobierz ]
docx Formularz ofertowy 2018.03.12 - 14:40 236 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2018.03.12 - 14:40 245 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2018.03.12 - 14:41 231 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2018.03.12 - 14:41 228 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja techniczna 2018.03.12 - 14:43 297 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2018.03.12 - 14:45 269 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2018.03.12 - 14:45 234 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2018.03.12 - 14:46 234 razy [ pobierz ]
doc Wyjaśnienie treści SIWZ I 2018.03.21 - 14:18 237 razy [ pobierz ]
doc Wyjaśnienie treści SIWZ II 2018.03.23 - 15:09 234 razy [ pobierz ]
doc Informacja z sesji otwarcia ofert 2018.03.27 - 13:59 314 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018.04.12 - 14:31 308 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2018.03.12

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2018.03.12 - 14:52

wyświetlono: 1201 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2018.03.12 - 14:36 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2018.03.12 - 14:51 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: