Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Przebudowa drogi gminnej 190506W w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze – II etap

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.8.2017. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej 190506W w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze – II etap

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017.09.26 - 10:07 269 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2017.09.26 - 10:07 248 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2017.09.26 - 10:08 237 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2017.09.26 - 10:09 253 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2017.09.26 - 10:09 245 razy [ pobierz ]
docx Wykaz robót budowlanych 2017.09.26 - 10:09 276 razy [ pobierz ]
docx Wykaz osób 2017.09.26 - 10:09 257 razy [ pobierz ]
docx Zobowiązanie innego podmiotu 2017.09.26 - 10:10 249 razy [ pobierz ]
docx Pełnomocnictwo 2017.09.26 - 10:10 246 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2017.09.26 - 10:10 252 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2017.09.26 - 10:12 257 razy [ pobierz ]
pdf projekt budowlany 2017.09.26 - 10:16 244 razy [ pobierz ]
pdf SST - większy zakres 2017.09.26 - 10:17 260 razy [ pobierz ]
pdf wyjaśnienia treści siwz 2017.10.04 - 11:59 240 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści SIWZ 2017.10.09 - 15:10 276 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy po zmianie 2017.10.09 - 15:11 235 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianie 2017.10.09 - 15:12 234 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2017.10.09 - 15:14 238 razy [ pobierz ]
pdf Informacja o złożonych ofertach 2017.10.13 - 11:59 262 razy [ pobierz ]
pdf Unieważnienie postępowania 2017.10.13 - 12:01 245 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2017.09.26

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2017.10.09 - 15:09

wyświetlono: 799 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2017.09.26 - 10:06 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: